ZAPISY I OPŁATY

Administracja szkoły przyjmuje zapisy osobiście od godz. 9:15 do godz. 12:30. Prosimy rodziców o przygotowanie wymaganych dokumentów i zaplanowanie zapisu z wyprzedzeniem aby uniknąć dłuższego czasu oczekiwania.

Wymagane dokumenty

  • wszyscy rodzice - jeden dokument do wglądu potwierdzający aktualny adres zamieszkania (np. wyciąg bankowy, rachunek za prąd/gaz/wodę)
  • wszystkie nowe rodziny - wypełniony formularz potwierdzający przynależność do parafii, dostępny tutaj (click here for an English version of the form)
  • rodzice zapisujący dzieci, które będą się przygotowywać do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej - wypełniony formularz przynależność do parafii (tylko nowe rodziny)

Rodzice zapisujący kilkoro dzieci są proszeni o wypisanie imion na jednym formularzu.

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019*

  • 1 dziecko - £345 [£310 czesne + £35 podręczniki i pomoce naukowe]
  • 2 dzieci - £570 [£310 + £190 czesne (zniżka 40% na drugie dziecko) + £70 podręczniki i pomoce naukowe]
  • 3 i więcej dzieci - £665 [£500 + £60 czesne (zniżka 80% na trzecie dziecko) + £105 podręczniki i pomoce naukowe]
  • Dzieci spoza szkoły przygotowujących się do I Komunii Świętej - £120 od dziecka. W opłatę wliczony jest katechizm. Całość opłaty za przygotowanie pobierana jest przy zapisie. Więcej informacji o komunii tutaj.

W klasach GSCE oraz w przedszkolu nie zamawiamy podręczników. Nauczyciele pracują na materiałach przygotowanych do poszczególnych lekcji. W tych klasach opłata £35 pokrywa koszt materiałów lekcyjnych.

*Nowe rodziny - pełna opłata za szkołę przy zapisie.

*Przyjmujemy płatności w formie gotówki lub czeku. Czeki prosimy wystawiać na Cardinal Wyszynski Polish Saturday School. 

*Wprowadzamy możliwość dokonywania przelewów na konto bankowe. Zainteresowanych prosimy o kontakt z administracją.

*Niestety, nie mamy możliwości obsługiwania kart płatniczych.