ZARZĄD I KADRA NAUCZYCIELSKA

Prezes Szkoły

Piotr Nowicki

Dyrektor Szkoły

Joanna Melańczuk

Wice-Dyrektor Szkoły

Natasza Radaczyńska

Księgowa Szkoły

Magdalena Grzywińska

Administracja

Anna Jagusiak

Ewa Pokora

Sebastian Paściak

Zerówka

Renata Nieściur

Ewelina Moskal

Klasa 1

Magdalena Horozaniecka-Lasota

Katarzyna Bednara

Lubomira Dygoń (religia)

Klasa 2A

Anna Gąsienica

Anna Koberska

Lubomira Dygoń (religia)

Klasa 2B

Joanna Marek-Deda

Joanna Brudzińska-Sajedi

Lubomira Dygoń (religia)

Klasa 3A

Kornelia Gąsienica

Beata Pachowicz

s.Danuta (religia)

Klasa 3B

Bozena Lecnar

Justyna Krzysztoń

s.Danuta (religia)

Klasa 4A

Bogumiła Szymańska, Agata Cela (j.polski)

Anna Matecka (wiedza o Polsce)

Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 4B

Bogumiła Szymańska, Agata Cela (j.polski)

Anna Matecka (wiedza o Polsce)

Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 5A

Justyna Kozłowska (j.polski)

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

Ks. Marek Gałuszka (religia)

Klasa 5B

Justyna Kozłowska (j.polski)

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

Ks. Marek Gałuszka (religia)

Klasa 6

Anna Jachym (j.polski)

Natasza Radaczyńska (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 7

Anna Jachym (j.polski)

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 8

Anna Matecka (j.polski)

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

s.Danuta (religia)

Klasa GCSE

Aleksandra Antonowicz (j.polski)

Joanna Melańczuk, Anna Matecka (Zastępstwo)

Psycholog / Logopeda

Agnieszka Balicka

Sklepik Szkolny

Agnieszka Grzegorczyk

Natalia Penar

Koordynator Dyżurów

Anna Markowska

Rodzice Dyżurni

Magda Kazub

Teresa Surma

Sławek Krzysztoń

Karol Cherek

Jolanta Szemraj

Elżbieta Zakrzewska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI

Muzyka - Alicja Heeran