ZARZĄD I KADRA NAUCZYCIELSKA

Prezes Rady Nadzorczej

ks. Roman Kowalski

Prezes Szkoły

Piotr Nowicki

Dyrektor Szkoły

Joanna Melańczuk

Wice-Dyrektor Szkoły

Natasza Radaczyńska

Księgowa Szkoły

Magdalena Grzywińska

Administracja

Anna Jagusiak

Ewa Pokora

Sebastian Paściak

Przedszkole 

Renata Nieściur, Beata Bucewka

Zerówka  

Kornelia Gąsienica, Sylwia Werner

Klasa 1A 

Magdalena Niedzwiedzka, Anna Gąsienica

Klasa 1B 

Magdalena Horozaniecka-Lasota, Katarzyna Bednara

Klasa 2A 

Iwona Jaremek, Beata Pachowicz

Klasa 2B

Joanna Marek-Deda, Joanna Brudzińska-Sajedi

Klasa 3A 

Alicja Lynch, Katarzyna Motaali

Klasa 3B 

Bozena Lecnar, Agnieszka Kuc

Klasa 3C 

Bogumiła Szymańska, Agata Cela

Klasa 4A

Karolina Sujkowska (j.polski), Ewelina Moskal

Klasa 4B

Marta Kalejta-Sowa, Karolina Sujkowska (j.polski), Bożena Komorowska-Fąfara (wiedza o Polsce)

Klasa 5

Anna Jachym

Klasa 6

Bożena Komorowska-Fąfara (wiedza o Polsce)

Klasa 7

Małgorzata Bąkowska (j.polski), Grzegorz Groń (wiedza o Polsce)

Klasa 8

Małgorzata Bąkowska (j.polski), Grzegorz Groń (wiedza o Polsce)

Klasa GCSE

Aleksandra Antonowicz (j.polski)

Klasa A2

Katarzyna Władyka (j. polski)

Sklepik Szkolny

Agnieszka Grzegorczyk

Natalia Penar

Koordynator Dyżurów

Piotr Stettner

Rodzice Dyżurni

Anna Fikus

Anna Markowska

Teresa Surma

Kamila Cichawa

Karol Cherek

Andrzej Chrząstowski

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI

Religia - Anna Janus, s.Danuta, Lubomira Dygoń, Piotr Dygoń        

Muzuka - Alicja Heeran, Magdalena Jaskólska       

          Logopeda - Małgorzata Zalewska