PSS W CZASIE COVID-19

Wersje pdf: Plan zajęćZasady funkcjonowania szkoły, Plan wejść, Plan przerw 

Plan zajęć

 • 9.00 - 12.45 kl. IV - A level
 • 9.20 - 13.00 Przedszkole - kl. III

Przerwy

 • 10.45 - 11.15 kl. IV - A level
 • 11.20 - 11.45 Przedszkole - kl. III

W związku z tym, iż sklepik szkolny nie będzie funkcjonował aż do odwołania,

prosimy o zapewnienie dzieciom lunchu oraz napojów. 

Zarząd szkoły oraz administracja będzie pełnić dyżury na zewnątrz budynku.

 • 9.00 -10.00 oraz 12.00 - 13.00

 

Zasady funkcjonowania szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 • Zachowanie dystansu społecznego;
 • Podział uczniów na grupę młodszą i starszą - różne godziny przybycia do szkoły;
 • Zakaz używania wejścia głównego;
 • Uczniowie, po dezynfekcji rąk, wchodzą wyznaczonymi wejściami, z wychowawcami prosto do klas (patrz mapka);
 • Uczniowie w klasach nie mogą zmieniać miejsca wyznaczonego przez nauczyciela;
 • Uczniowie nie mają obowiązku zakładania maseczki;
 • Nauczyciele nie mają obowiązku noszenia maseczek;
 • Rodzice nie mogą wchodzić do szkoły; (w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą zarządu szkoły, po założeniu maseczki);
 • Dwie przerwy z podziałem na grupy i strefy (wewnątrz i na zewnątrz - mapka) dla poszczególnych grup; dezynfekcja rąk przed i po przerwie;
 • Każdy uczeń musi posiadać własne przybory do pisania, podręczniki i zeszyty;
 • Brak porannych apelów, uroczystości na holu itp.;
 • Brak sklepiku szkolnego;
 • W klasach nie wolno używać klimatyzacji;
 • Uczniowie BD będą w soboty korzystali tylko z budynku Science Block;
 • Zapisy do PSS tylko w systemie online, wszelkie płatności w systemie bezgotówkowym
 • Wszyscy dyżurni będą wyposażeni w środki dezynfekujące i rękawiczki, każda klasa będzie czyszczona po zajęciach.