Brzechwa Dzieciom

KONKURS, KONKURS, KONKURS !!!

14 – 16 marca 2020 r. w naszej “wirtualnej” szkole odbył się konkurs recytatorski “Brzechwa Dzieciom”. Wzięły w nim udział dzieci z klas pierwszych. Celem konkursu było zapoznanie z twórczością Jana Brzechwy, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci, a także pokonywanie nieśmiałości.

Konkurs, mimo nietypowych okoliczności, przebiegł w miłej i serdecznej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Dzieci pięknie nauczyły się na pamięć nawet bardzo długich wierszyków i mimo tremy , fantastycznie poradziły sobie z nagraniem wiersza.

Wśród recytowanych wierszy znalazły się m.in. : ”Pomidor”, ”Leń”,  ”Skarżypyta”  i wiele innych.

A oto wyniki:

Miejsce I : Viktoria P. (1a)

Miejce II : Danielle A. T. (1b)

Miejsce III: Kaper B. (1b) i  Maxymilian D. (1a)

Pozostali uczestnicy to:

Lily K. (1a)

Ernest P. (1a)

Antoni P. (1a)

Ksenia S. (1a)

Darius S. (1b)

Amelka Sz. (1a)

Viktor Sz. (1b)

Każdy z laureatów konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową w postaci gry edukacyjnej. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne upominki. Serdecznie podziękowania kierujemy do Pani Iwony Pachura-Jesień za ufundowanie nagród do konkursu.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom za udział w konkursie i dzieleniem się pięknem poezji.