DOKUMENTY DO POBRANIA

Upoważnienie do odbioru dziecka. Link do pobrania.

Wypełnioną formę prosimy przekazać wychowawcy.

Wniosek o wydanie / przedłużenie legitymacji. Link do pobrania.

Wypełniony wniosek oraz legitymacje (tylko przedłużenie) prosimy przekazać wychowawcy.