DOKUMENTY DO POBRANIA

Upoważnienie do odbioru dziecka. Link do pobrania.

Wypełnioną formę prosimy przekazać wychowawcy.

Wniosek o wydanie / przedłużenie legitymacji (rok 2022/23). Link do pobrania.

W przypadku przedłużenia, prosimy załączyć poprzednio wydaną legitymację.