Współpraca z naszą szkołą

Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje oraz firmy do współpracy z naszą szkołą. Poniżej przedstawiamy typowe przykłady sponsorowania różnych wydarzeń w naszej szkole.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację w roku 2023 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023, czyli na utrzymanie placówek oświatowych

Kwota dotacji dla naszej szkoły:

  • 55 000 zł (10,028 GBP)

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie w latach 2022-2023

Kwota dotacji dla naszej szkoły:

  • 55 112,50 zł w 2022r.
  • 55 112,50 zł w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego dla szkół i przedszkoli polonijnych w Wielkiej Brytanii: 1 074 335,10 zł

Zadanie publiczne  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację w kwocie 55 112,50 PLN  brutto (9,314.58 GBP)  na realizację działania: Wspieranie funkcjonowania placówki oświatowej – Polska Szkoła Sobotnia im. Kardynała Wyszyńskiego w Londynie, realizowanego w ramach projektu: Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w południowej Wielkiej Brytanii, współfinansowanego ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2022 r.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii regionach: Great London i Yorkshire and the Humber

Kwota dotacji dla naszej szkoły: 30 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego dla szkół i przedszkoli polonijnych w Wielkiej Brytanii: 781 637,50 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii regionach: Great London i Yorkshire and the Humber polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

Z przyjemnością informujemy, że w 2021r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu.

FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała £4024.15 w ramach projektu „WSPIERANIE EDUKACJI POLSKIEJ NA ŚWIECIE” ze środków KPRM  w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polakom i Polonii za granicą w 2020 r.

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Z przyjemnością informujemy, że w 2020r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości £2,142.78.

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA

Z przyjemnością informujemy, że w 2019r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach" w wysokości £2,092.68.

FOOTBALL ACADEMY

Jeden z naszych sponsorów, szkółka piłkarska Football Academy zaprasza do zapisywania dzieci do akademii na Barnet.