ZARZĄD I KADRA NAUCZYCIELSKA

Zarząd Szkoły

Dyrektor Szkoły

Joanna Melańczuk

Wice-Dyrektor Szkoły

Natasza Radaczyńska

Prezes Szkoły

Piotr Nowicki

Księgowa Szkoły

Magdalena Grzywińska

Opieka duszpasterska

ks. Marek Gałuszka

Administracja

Anna Jagusiak

Ewa Pokora

Sebastian Paściak

Psycholog

Natalia Kowalik

Koordynator Dyżurów

Anna Markowska

Rodzice Dyżurni

Teresa Surma

Karol Cherek

Jolanta Szemraj

Elżbieta Zakrzewska

Agnieszka Kuc

Maciej Pertkiewicz

Sklepik Szkolny

Agnieszka Grzegorczyk

Jolanta Penar

Przedszkole

Beata Pachowicz

Kornelia Gąsienica

Paulina Zdunek

Zerówka

Ewelina Moskal

Renata Nieściur

Lubomira Dygoń (religia)

Alicja Heeran

Klasa 1

Magdalena Horożaniecka-Lasota

Alicja Ziołkowska

Lubomira Dygoń (religia)

Alicja Heeran

Klasa 2A

Anna Koberska

Anna Gąsienica

Lubomira Dygoń (religia)

Alicja Heeran

Klasa 2B

Joanna Marek-Deda

Joanna Brudzińska-Sajedi

Lubomira Dygoń (religia)

Alicja Heeran

 

Klasa 3

Bożena Lecnar

Justyna Krzysztoń

ks. Marek Gałuszka (religia)

Klasa 4A i 4B

Bogumiła Szymańska, Agata Cela (j.polski)

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

ks. Marek Gałuszka (religia)

Klasa 5A i 5B

Krystyna Włodarczyk (j.polski)

Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 6

Marta Sowa (j.polski)

Natasza Radaczyńska (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 7

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

Marta Sowa (j.polski)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 8

Hanna Dettlaff-Kuźnicka (j.polski)

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

 

Klasa GCSE 1

Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

Hanna Dettlaff-Kuźnicka (j.polski)

Piotr Nowicki

Klasa GCSE 2

Iwona Bus (j.polski)

Piotr Dygoń

Klasa A-Level

Aleksandra Antonowicz (j.polski)

 Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI

ks.Marek Gałuszka (religia)

Lubomira Dygoń (religia)

Piotr Dygoń (religia)

Alicja Heeran (muzyka)