ZARZĄD I KADRA NAUCZYCIELSKA

Zarząd Szkoły

Dyrektor Szkoły

Joanna Rann

Wice-Dyrektor Szkoły

Natasza Radaczyńska

Prezes Szkoły

Piotr Nowicki

Księgowa Szkoły

Magdalena Grzywińska

Opieka duszpasterska

ks. Aleksander Dasik

Administracja

Anna Jagusiak

Sebastian Paściak

Koordynator Dyżurów

Anna Markowska

Rodzice Dyżurni

Teresa Surma

Karol Cherek

Jolanta Szemraj

Elżbieta Zakrzewska

Maciej Pertkiewicz

Sklepik Szkolny

Jolanta Penar

Przedszkole

Renata Nieściur

Kasia Jaszewska

Ewa Pokora (religia i muzyka)

Zerówka

Kornelia Gąsienica

Beata Pachowicz

Ewa Pokora (religia i muzyka)

Klasa 1

Magdalena Horożaniecka-Lasota

Katarzyna Frąckowiak

Ewa Pokora (religia i muzyka)

Klasa 2

Joanna Brudzińska-Sajedi

Magdalena Brodziak

Ewa Pokora (religia i muzyka)

Klasa 3A

Bogumiła Szymańska

Monika Bąchor

Ewa Pokora (religia)

Klasa 3B

Bożena Lecnar

Agnieszka Kuc

Ewa Pokora (religia)

Klasa 4

Krystyna Włodarczyk, Klaudia Smaga (j.polski)

Antoni Grucel (wiedza o Polsce)

Anna Paściak (religia)

Klasa 5

Antoni Grucel (wiedza o Polsce)

Krystyna Włodarczyk, Klaudia Smaga (j.polski)

Anna Paściak (religia)

Klasa 6

Anna Paściak (religia)

Marta Sowa, Anna Kowalczyk (j.polski)

Antoni Grucel (wiedza o Polsce)

Klasa 7

Marta Sowa, Anna Kowalczyk (j.polski)

Antoni Grucel (wiedza o Polsce)

Anna Paściak (religia)

Klasa 8

Anna Zawada, Małgorzata Madeja (j.polski)

Joanna Matyja-Żal (wiedza o Polsce)

ks. Aleksander (religia)

GCSE

Agnieszka Dziadkowiec (j.polski)

ks. Aleksander (religia)

A-Level 1

Joanna Matyja-Żal (wiedza o Polsce)

Anna Zawada, Małgorzata Madeja (j.polski)

ks. Aleksander (religia)

A-Level 2

Joanna Rann (j.polski)

Joanna Matyja-Żal (wiedza o Polsce)

ks. Aleksander (religia)

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI

ks. Aleksander Dasik (religia)

Ewa Pokora (religia i muzyka)

Anna Paściak (religia)

PSYCHOLOG SZKOLNY

Natalia Szewczyk