ZARZĄD I KADRA NAUCZYCIELSKA

Zarząd Szkoły

Dyrektor Szkoły

Joanna Melańczuk

Wice-Dyrektor Szkoły

Natasza Radaczyńska

Prezes Szkoły

Piotr Nowicki

Księgowa Szkoły

Magdalena Grzywińska

Opieka duszpasterska

ks. Marek Gałuszka

Administracja

Anna Jagusiak

Ewa Pokora

Sebastian Paściak

Psycholog

Natalia Kowalik

Koordynator Dyżurów

Anna Markowska

Rodzice Dyżurni

Teresa Surma

Karol Cherek

Jolanta Szemraj

Elżbieta Zakrzewska

Sklepik Szkolny

Agnieszka Grzegorczyk

Jolanta Penar

Przedszkole

Marta Zdunkowska

Anna Zabrzeska

Paulina Zdunek

Zerówka

Ewelina Moskal

Renata Nieściur

Klasa 1A

Magdalena Horożaniecka-Lasota

Alicja Ziołkowska

Lubomira Dygoń (religia)

Klasa 1B

Joanna Marek-Deda

Joanna Brudzińska-Sajedi

Lubomira Dygoń (religia)

Klasa 2A

Anna Koberska

Anna Gąsienica

Lubomira Dygoń (religia)

Klasa 3A

Kornelia Gąsienica

Beata Pachowicz

s.Danuta (religia)

Klasa 3B

Bozena Lecnar

Justyna Krzysztoń

s.Danuta (religia)

Klasa 4A i 4B

Bogumiła Szymańska, Agata Cela (j.polski)

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 5A

Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

Joanna Melańczuk, Krystyna Włodarczyk (j.polski)

Ks. Marek Gałuszka (religia)

Klasa 5B

Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

Marta Sowa, Krystyna Włodarczyk (j.polski)

Ks. Marek Gałuszka (religia)

Klasa 6

Marta Sowa (j.polski)

Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 7

Iwona Bus, Edyta Chabielska (j.polski)

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

Klasa 8

Iwona Bus, Edyta Chabielska (j.polski)

Sylwia Antczak (wiedza o Polsce)

Ks. Marek Gałuszka (religia)

Klasa GCSE

Anna Matecka (j.polski)

s.Danuta (religia)

Klasa A-Level

Aleksandra Antonowicz (j.polski)

 Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI

Sylwia Antczak (historia)

s.Danuta (religia)

ks.Marek Gałuszka (religia)

Lubomira Dygoń (religia)

Piotr Dygoń (religia)

Alicja Heeran (muzyka)