ZARZĄD I KADRA NAUCZYCIELSKA

Zarząd Szkoły

Dyrektor Szkoły

Joanna Rann

Wice-Dyrektor Szkoły

Natasza Radaczyńska

Prezes Szkoły

Piotr Nowicki

Księgowa Szkoły

Magdalena Grzywińska

Opieka duszpasterska

ks. Marek Gałuszka

Administracja

Anna Jagusiak

Sebastian Paściak

Psycholog

Natalia Kowalik

Koordynator Dyżurów

Anna Markowska

Rodzice Dyżurni

Teresa Surma

Karol Cherek

Jolanta Szemraj

Elżbieta Zakrzewska

Maciej Pertkiewicz

Sklepik Szkolny

Agnieszka Grzegorczyk

Jolanta Penar

Przedszkole

Beata Pachowicz

Kornelia Gąsienica

Zerówka

Ewelina Moskal

Renata Nieściur

Lubomira Dygoń (religia)

Alicja Heeran

Klasa 1A

Magdalena Horożaniecka-Lasota

Alicja Ziołkowska

Lubomira Dygoń (religia)

Alicja Heeran

Klasa 1B

Joanna Marek-Deda

Joanna Brudzińska-Sajedi

Lubomira Dygoń (religia)

Alicja Heeran

Klasa 2

Anna Gąsienica

Joanna Żal

Lubomira Dygoń (religia)

Alicja Heeran

 

Klasa 3A

Bogumiła Szymańska

Monika Bąchor

ks. Marek Gałuszka (religia)

Klasa 3B

Bożena Lecnar

Agnieszka Kuc

ks. Marek Gałuszka (religia)

Klasa 4

Marta Sowa, Anna Kowalczyk (j.polski)

Bartosz Dziemidowicz (wiedza o Polsce)

Ewa Pokora (religia)

Klasa 5

Krystyna Włodarczyk (j.polski)

Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

Ewa Pokora (religia)

Klasa 6

Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

Marta Sowa (j.polski)

ks. Marek Gałuszka

KLASA 7

Paulina Piotrowska (j.polski)

Bartosz Dziemidowicz (wiedza o Polsce)

Piotr Dygoń (religia)

KLASA 8

Bartosz Dziemidowicz (wiedza o Polsce)

Paulina Piotrowska (j.polski)

Piotr Dygoń (religia)

GCSE A

Anna Zawada (j.polski)

Piotr Dygoń (religia)

GCSE B

Agnieszka Dziadkowiec (j.polski)

Piotr Dygoń

Klasa A-Level

Aleksandra Antonowicz (j.polski)

 Michał Mazurek (wiedza o Polsce)

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI

ks.Marek Gałuszka (religia)

Lubomira Dygoń (religia)

Piotr Dygoń (religia)

Ewa Pokora (religia)

Alicja Heeran (muzyka)