Jan Paweł II

Dokładanie 100 lat temu urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, przewodnik duchowy milionów ludzi.

Jego sposób sprawowania papiestwa był szczególny. W relacji z drugim człowiekiem  dzielił się sobą, swoją wiedzą, miłością do ludzi, wiarą w dobro człowieka i gotowość niesienia pomocy. Odwiedził wszystkie kontynenty i ich mieszkańców, bez względu na ich pochodzenie, status społeczny, wiarę. Słuchanie drugiego człowieka, dostrzeganie tych, których nikt inny nie widzi i nikt nie szanuje – to cechy charakterystyczne Jana Pawła II. Był nazywany papieżem-pielgrzymem, ponieważ nie zamknął się w Watykanie, ale szukał tych, którzy chcieli się z nim spotkać. Budził podziw i szacunek, ponieważ był otwarty na dialog międzyreligijny i niósł Światu Pokój i Nadzieję. „ Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” te słowa powtarzał najczęściej.

Każdy z nas kieruje się różnymi normami i zasadami, które są dla nas ważne. Bądźmy wytrwali w postępowaniu w zgodzie z tymi regułami tak, jak Jan Paweł II kochał i cenił wartości przyświecające jego pontyfikatowi. W hołdzie św. Janowi Pawłowi II z okazji 100. urodzin, nasi uczniowie na lekcjach poznawali jego życie, wartości i pontyfikat, czego wynikiem są piękne prace, które można zobaczyć w naszej galerii.

Największą radością papieskiego serca są dzieci.

I największą troską serca papieża jest każde dziecko.

I miłością serca papieża ,tak jak Serca Jezusowego, jest dziecko.

św. Jan Paweł II