Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski

W sobotę 19 marca 2016 r. w naszej szkole przeżywaliśmy uroczyste obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Program zajęć w szkole został zmieniony tak, aby cała społeczność skupiona wokół naszej szkoły mogła przeżyć ten dzień refleksji nad tajemnicą daru chrztu świętego, którą przyjmujemy i chcemy przekazywać kolejnemu pokoleniu.

Goście

Obecnością tego dnia zaszczycili nas wspaniali goście, którym jeszcze raz dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli Duchowieństwa i Państwa Polskiego:

  • księdza Rektora Stefana Wylężka; ksiądz Rektor koordynuje duszpasterstwo polskich kapłanów w Anglii i Walii, abyśmy mieli dostęp do słowa Bożego i sakramentów, abyśmy nie utracili daru wiary którym Polska i Polacy uczą się żyć od 1050 lat i mogli ten dar przekazać naszym dzieciom. Chcielibyśmy raz jeszcze podziękować ks Rektorowi, że pomimo rozlicznych obowiązków zawsze odpowiada na nasze zaproszenia i przeżywa z nami ważne dla naszej wspólnoty wydarzenia sprawując wobec nas posługę duszpasterza. Oprócz księdza Rektora uroczystość przeżywali z nami kapłani pracujący w Wlk Brytanii: ks Marek, ks. Janusz oraz ks. proboszcz Roman Kowalski
  • pana Konsula Michała Mazurka, który reprezentował Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii. Troską Ambasady są nie tylko sprawy prawne czy socjalne lecz również troska o dostęp do dziedzictwa kulturowego Narodu Polskiego przez Polaków żyjących na emigracji. W imieniu całej społeczności skupionej wokół naszej szkoły na ręce Pana Konsula składam podziękowania za wszelką pomoc, którą nasza szkoła otrzymała od Ambasady RP, abyśmy jak najlepiej mogli wypełniać naszą misję
  • pani Prezes Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, Pani Aleksandra Podhorodecka. Pani prezes, uhonorowana przez Królową Elżbietę II odznaczeniem Order Of The British Empire za swoją wieloletnią działalność na rzecz edukacji, czuwa nad pracami instytucji założonej przed ponad 60 laty przez m. in. Generała Władysława Andersa. Dzięki pracy Polskiej Macierzy Szkolnej mamy dostęp do programów nauczania, podręczników oraz szkoleń, w których nauczyciele mogą pogłębiać swoje kwalifikacje. Chciałbym złożyć na ręce pani Prezes serdeczne podziękowania za pomoc i troskę o nasza szkołę.

 

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Angli i Walii, Stefan Wylężek
Konsul Michał Mazurek
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Aleksandra Podhorodecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Polonii urodzonej w Anglii, którzy będąc urodzonymi tu na obczyźnie nie pozwolili by zaginęły wartości związane z polską kulturą i etosem. Pielęgnując ducha polskiego, odnoszą sukcesy w życiu zawodowym i osobistym oraz troszczą się by imię Polski było znane i szanowane.

  • mieliśmy honor gościć księcia Jana Żylińskiego. Książę Jan Żyliński, urodzony w Anglii polski arystokrata, aktywnie wspiera i promuje polską kulturę, historię i podejmuje inicjatywy, za pomocą których pragnie krzepić polskiego ducha. Jedną z takich inicjatyw było ufundowanie przez księcia Jana Żylińskiego Pomnika Złotego Ułana w Kałuszynie koło Warszawy, aby utrwalić pamięć o polskich ułanach, a w szczególności o 11. Pułku Ułanów Legionowych, który dowodzony przez jego ojca, rotmistrza Andrzeja Żylińskiego, we wrześniu 1939 roku zwyciężył z Niemcami pod Kałuszynem. Książę Jan Żyliński z pasją oddaje się promocji polskości i pielęgnowaniu polskiego ducha. Zachęca do integracji, jednak z pełnym zachowaniem własnej odrębności. Inspiruje do budowania poczucia dumy narodowej i zachęca do ambitnej i ciężkiej pracy każdego z nas, abyśmy przyczynili się do odbudowania tego wielkiego dziedzictwa jakim jest Polska.
  • pan Ryszard Bielicki z małżonką. Pan Ryszard jest znanym i cenionym kompozytorem-pianistą. Pan Ryszard, absolwent Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie, jest zdobywcą wielu nagród i złotych medali, a w swojej karierze występował przed wielu wysokimi rangą dygnitarzami, wybitnymi osobistościami i prominentnymi członkami Brytyjskiej Rodziny królewskiej. Posługuje w naszej parafii podczas Mszy w kościele na Highgate i zawsze po Mszy św troszczy się o nasza wrażliwość muzyczną przedstawiając utwory mistrzów, dostosowując wybór utworów do okresu liturgicznego.
  • przedstawiciele szkoły Bishop Douglass; Chcielibyśmy złożyć podziękowania, że korzystając z życzliwości szkoły możemy pielęgnować i przekazywać piękno kultury polskiej naszym uczniom. Dzięki szkole Bishop Douglass i wspaniałym warunkom jakie nam tutaj zapewnia, ilość uczniów w naszej szkole zwiększyła się ponad-dwukrotnie i aktualnie uczyć się u nas blisko 400 uczniów.

Zgromadzeni byli również rodzice, parafianie, w tym przedstawicieli grup modlitewnych oraz reprezentanci środowisk polonijnych, w tym przedstawiciele grupy patriotycznej Militia Regni Poloniae.

 

Książe Jan Żyliński
Pan Ryszard Bielicki
Reprezentanci organizacji patriotycznej Militia Regni Poloniae

 

Program

Uroczysty dzień miał bardzo bogaty program, który rozpoczął się od uroczystej Mszy świętej po przewodnictwem Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, JE Stefana Wylężka.

Po Mszy świętej uczniowie najstarszych klas zaprezentowali wspaniały program artystyczny, przygotowany pod kierownictwem wychowawczyni klasy A-Level, p. Katarzyny Władyki.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować p. Patrykowi Władyce za przygotowanie sprzętu i obsługę techniczną przedstawienia.

Ostatnim elementem uroczystości był koncert fortepianowy Ryszarda Bielickiego. W swoim wspaniałym recitalu pan Ryszard zaprosił wszystkich słuchaczy na wspaniałą wędrówkę poprzez wielowiekową tradycję kultury naszej Ojczyzny. W swoim recitalu pan Ryszard zagrał utwory takich polskich kompozytorów, jak Fryderyk Franciszek Chopin, Książę Michał Kleofas Ogiński czy Ignacy Jan Paderewski.