Andrzejki w 3B

Jak obyczaj stary każe Andrzej wróżby niesie w darze. But za progiem przyszłość zdradzi i w zabawę nas wprowadzi.

Również nas św. Andrzej wprowadził w świetny nastrój 24 listopada na lekcji języka polskiego, podczas której dzieci brały udział w zabawach – wróżbach andrzejkowych.

Wszyscy doskonale się bawili!

Bożena Lecnar