Konkurs literacki “Pisać każdy może”

Czas pandemii i domowej izolacji był doskonałą okazją do tego, by rozwijac swój talent literacki. Zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnym Konkursie Literackim “Pisać każdy może…”.

Przedmiotem konkursu było napisanie opowiadania lub stworzenie komiksu o tematyce współczesnej (np.: nauka na odległość, życie w czsie pandemii, samotność, odwaga, przyjaźń, radość, uczciwość itp.).

W dniu 15.06.2021 zebrała sie komisja w składzie: Marta Sowa, Bogumiła Szymańska i Krystyna Włodarczyk, w celu dokonania oceny prac nadesłanych.

Prace były wykonane w różnych formach, od typowo literackiej, fragnemtów z pamiętników po komiksy, pisane w pięknym polskim języku, bezbłędne i bardzo pomysłowe. Dyskusja nad ustaleniem kolejności miejsc była bardzo burzliwa, komisja pracowała w “pocie czoła” i ostatecznie przyznała 6 nagród:

I miejsce  – Dariush S. kl.VI

II miejsce – Daniela Z. kl.VI, Michał R. kl.Vb

III miejsce – Szymon Ż. kl.Va, Julia J. kl.VII

Wyróznienie – Nelly J. kl.Vb