Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 7 września 2019 roku uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny.. Wielu uczniów przybyło do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy…
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00. Na początku wprowadzony został poczet sztandarowy i odśpiewany hymn państwowy Nastepnie wspólnie z uczniami, ich rodzinami, przyjaciółmi i pracownikami szkoły, uczestniczyliśmy w Mszy Świętej celebrowanej przez ks Marka Gałuszkę, naszego duchowego opiekuna.

O godzinie 11.00, zostaliśmy serdecznie powitani przez Zarząd szkoły, Prezesa Piotra Nowickiego, panią Dyrektor Joannę Melańczuk i panią Wice- Dyrektor Nataszę Radaczyńską.
Szkoła to takie miejsce, gdzie można zdobywać umiejętności, wiadomości, wiedzę, nawiązywać relacje koleżeńskie, rozwijać pasje i zainteresowania, realizować marzenia, toteż Pani Dyrektor  w kilku słowach opowiedziała zgromadzonym uczniom i rodzicom o naszej szkole, o zasadach w niej panujących oraz życzyła uczniom sukcesów, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci .

Po oficjalnym wystąpieniu przedstawiono wspaniałą kadrę pedagogiczną, która będzie czuwała nad edukacją i rozwojem naszych dzieci. O godzinie 11.30 uczniowie udali się do swoich klas na pierwsze spotkanie z wychowawcami.

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.

Zdjęcia dostępne tutaj.