Warsztaty metodyczne dla nauczycieli 2018

Dnia 24 czerwca 2018r., w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym gościła pani Małgorzata Małyska, autorka podręczników z cyklu „Przyjaciele z piórnika”: „Figlarna Kredka” oraz „Sprytny Ołówek” jak również nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN (1992–2015), edukator oświaty, trener emisji głosu, specjalista ds. nauczania na odległość, trener efektywnych metod uczenia i szybkiego czytania, trener systemu “Edukacja przez ruch”,  w celu przeprowadzenia warsztatów metodycznych pt. „Planowanie pracy nauczyciela polonijnego”.

Inicjatorami  spotkania był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadry Oświatowej „AWANS” oraz Polonijne Centrum Edukacyjne „Literka”. Na warsztaty przybyli nauczyciele oraz pracownicy szkół polonijnych z całej Wielkiej Brytanii, w tym dość liczna reprezentacja naszej szkoły: wychowawcy klas pierwszych – pani Kasia Bednara i pani Magda Horozaniecka-Lasota, wychowawcy klas drugich – pani Asia Marek-Deda, pani Asia Brudzińska-Sajedi oraz pani Iwona Jaremek, jak również wychowawcy klas trzecich – pani Bogusia Szymańska i pani Bożena Lecnar.

Na samym początku pani Małyska omówiła nową podstawę programową obowiązującą od czerwca 2017 roku oraz wyjaśniła w jaki sposób program nauczania jak i konspekty zajęć są z nią związane.

Głównym celem  wspólnych zajęć było zapoznanie się z naturalnymi strategiami uczenia się a także taką organizacją sytuacji edukacyjnych aby umożliwić holistyczny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju jego sprawności językowych. Pani Małyska podkreśliła jak ważną rolę w wielokierunkowym rozwoju dziecka odgrywa zabawa, podczas której utworzona naturalna sytuacja komunikacyjna prowadzi do spontanicznego użycia języka polskiego.

Wszelkie informacje i doświadczenie zdobyte na tych warsztatach będą  wykorzystane podczas zajęć z naszymi uczniami już od września 2018r. kiedy to rozpoczniemy naukę w klasach od 1 do 3 z nowymi podręcznikami pani Małgorzaty Małyskiej.

 

Zdjęcia z warsztatów dostępne tutaj.