PASOWANIE NA UCZNIA

To był wyjątkowy dzień dla uczniów klas pierwszych w Polskiej Szkole im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Londynie.

12 października 2019r. o godzinie 12.00 w naszej szkole odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Joanna Melańczuk dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego dziecka i wypowiadając słowa „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”. Pierwszoklasiści otrzymali na pamiątkę od pań wychowawczyń dyplomy oraz książki.

Uczniowie z radością zaprezentowali swoje zdolności artystyczne przed szeroką publicznością. Pięknie zaśpiewane piosenki, wyrecytowane wiersze, koleżeństwo i współpraca w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

Zdjęcia dostępne tutaj.